شرکت تجهیز انرژی بامین
 ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری جریان گاز ايستگاه های تقليل فشار و اندازه گیری گاز متناسب با ظرفيت فشار ورودي و خروجي , نوع کاربرد و نوع مصرف كننده، تعداد و مراحل شكست فشار و خطوط آن به شكل هاي مختلفي طراحي و ساخته مي شوند. به ايستگاه هايي كه در ورودي شهر ها تجهيز مي شوند، ايستگاه (C.G.S (City Gate Station گفته مي‌شود. فشار گاز ورودي این ايستگاه‌ها بين 400 الی 1050 پوند براينچ مربع و فشار گاز خروجي آن بين 240 الی 255 پوند براينچ مربع مي باشد و به شکل مسطح طراحی و ساخته می شوند. گاز پس از اعمال تغييراتي در اين ايستگاه ها وارد سيستم توزيع مي شود. اين قسمت به ناحيه پرفشار معروف است. سپس توسط ايستگاه هاي كوچك تر بعدي كه به ايستگاه ناحيه اي (T.B.S (Town Border Station معروفند، به مصرف كنندگان ناحيه كم فشار صنعتي و خانگي منتقل مي شود. فشار گاز ورودي در ايستگاه‌های تقليل فشار و اندازه گيري گاز شهري بين 150 الی 300 پوند براينچ مربع و فشار گاز خروجي آن بين 55 الی 60 پوند براينچ مربع مي باشد. جهت اندازه گیری مقادیر گاز انتقال یافته به صنایع و مصرف کنندگان مختلف از ایستگاه‌های اندازه‌گیری جریان گاز (Metering) استفاده می شود. همچنین شرکت تجهیز انرژی بامین توانایی طراحی و ساخت ایستگاه های تقلیل فشار گاز با کاربرد های صنعتی که فشار ورودی و خروجی این ایستگاه ها مطابق درخواست کارفرما می باشند، دارا می باشد. پروژه های انجام شده در این خصوص عبارتند از:

ردیف

سال اجرا

شرح تجهيزات

تعداد

کارفرما

1

1397

ایستگاه گاز CAB-MT- 400 SCMH -

1

شرکت گاز استان کرمان

2

1397

ایستگاه گاز CAB- TBS - 10000 SCMH -

1

شرکت گاز استان کردستان

3

1396

ساخت ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری

18

شرکت گاز استان آذربایجان غربی

4

 

ایستگاه گاز CAB- TBS - 400 SCMH -

5

 

5

 

ایستگاه گاز CAB- TBS - 1000 SCMH -

5

 

6

 

ایستگاه گاز CAB- TBS - 2500 SCMH -

3

 

7

 

ایستگاه گاز CAB- TBS - 5000 SCMH -

2

 

8

 

ایستگاه گاز-FLAT-TBS- 2500 SCMH

1

 

9

 

ایستگاه گاز-FLAT-TBS- 5000 SCMH

3

 

10

1396

ایستگاه گاز CAB- TBS - 10000 SCMH -

1

شرکت گاز استان کرمانشاه

11

1396

ایستگاه گاز-FLAT-TBS- 400 SCMH

1

شرکت گاز استان یزد

12

1396

ایستگاه گاز CAB-MT- 400 SCMH -

1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بانه

13

1394

ساخت ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری (قرارداد شماره 3069840039) شامل:

11

شرکت گاز استان زنجان

14

 

ایستگاه گاز CAB- TBS - 1000 SCMH -

2

 

15

 

ایستگاه گاز CAB- TBS - 2500 SCMH -

3

 

16

 

ایستگاه گاز CAB- TBS - 5000 SCMH -

1

 

17

 

ایستگاه گاز CAB- TBS - 10000 SCMH -

1

 

18

 

ایستگاه گاز CAB-MT- 1000 SCMH -

1

 

19

 

ایستگاه گاز-FLAT-TBS- 5000 SCMH

1

 

20

 

ایستگاه گاز-FLAT-TBS- 10000 SCMH

1

 

21

 

ایستگاه گاز- FLAT-MT-1000 SCMH

1

 

22

1395

ساخت ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری (قرارداد شماره 3069840144) شامل:

18

شرکت گاز استان زنجان

23

 

ایستگاه گاز- CAB-MT- 400 SCMH

8

 

24

 

ایستگاه گاز- CAB-MT- 1000 SCMH

2

 

25

 

ایستگاه گاز- CAB-TBS- 400 SCMH

5

 

26

 

ایستگاه گاز- CAB-TBS- 1000 SCMH

2

 

27

 

ایستگاه گاز- CAB-TBS- 2500 SCMH

1

 

28

1395

ایستگاه گاز-FLAT-TBS- 20000 SCMH

1

شرکت گاز استان اردبیل

29

1393

ایستگاه گاز- FLAT-TBS- 10000 SCMH-

1

شرکت ریخته گری سهند

30

1393

ساخت ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری (قرارداد شماره 190542 ) شامل:

75

شرکت گاز استان زنجان

31

 

ایستگاه گاز MT - ظرفیت های 400، 1000 و 10000 SCMH

 

 

32

 

ایستگاه گاز TBS - ظرفیت های 400، 1000 ، 2500 ، 5000، 10000 و 20000 SCMH

 

 

33

 

ایستگاه گاز CGS - ظرفیت های 5000، 10000 ، 30000 و 50000 SCMH

 

 

34

1395

ساخت ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری

11

شرکت گاز استان گلستان

35

 

ایستگاه گاز- CAB-TBS- 400 SCMH

4

 

36

 

ایستگاه گاز- CAB-MT- 400 SCMH

7

 

37

1395

ساخت ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری (قرارداد شماره 190620 ) شامل:

200

شرکت گاز استان زنجان

38

 

ایستگاه گاز MT - ظرفیت های 400، 1000 و 10000 SCMH

 

 

39

 

ایستگاه گاز TBS - ظرفیت های 400، 1000 ، 2500 ، 5000، 10000 و 20000 SCMH

 

 

40

 

ایستگاه گاز CGS - ظرفیت های 5000، 10000 ، 30000 و 50000 SCMH

 

 

41

 

ایستگاه گاز CGS/ TBS - ظرفیت های2500، 5000 ، 10000 ، 30000 ، 50000 و 100000 SCMH

 

 

 

آدرس