شرکت تجهیز انرژی بامین
 پکیج های تزریق مواد شیمیایی و بودار کننده گاز در صنایع مختلف از پکیج های تزریق مواد شیمیایی به منظور افزودن مواد شیمیایی برای مقاصدی همچون ضد رسوب و ضد خوردگی نمودن، کنترل میزان اسید و قلیایی، تزریق مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده، بودار نمودن و ... استفاده می گردد. به منظور بودار نمودن گاز طبیعی، پیش از ورود به شبکه شهری، از دستگاه های بودارکننده استفاده می گردد. بودارکننده ها دارای دو نوع اساسی می باشد. 1) بودارکننده های کنار گذر ، برای حجم کم گاز تا ظرفیت 10،000 متر مکعب استاندارد. 2) بودارکننده های تزریقی که با اندازه گیری جریان گاز و ارسال سیگنال متناسب با حجم عبور گاز به پمپهای تزریقی که با اندازه گیری جریان گاز و ارسال سیگنال متناسب با حجم عبور گاز به پمپ های تزریق ، عملیات تزریق مرکاپتان را انجام می دهد. پروژه های انجام شده در این خصوص عبارتند از:

ردیف

سال اجرا

شرح تجهيزات

تعداد

کارفرما

1

1396

تبدیل بودار کننده کنار گذر به پالسی

1

شرکت گاز استان گیلان

2

1395

طراحی و ساخت مخزن بودار کننده 350 لیتری

1

شرکت گاز استان گیلان

 

آدرس