شرکت تجهیز انرژی بامین
حوزه های فعالیت
شرکت تجهیز انرژی بامین در زمینه خدمات طراحی، ساخت تجهيزات ثابت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می کند، که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: • طراحی و ساخت مخازن تحت فشار • طراحی و ساخت سیستم های فلر و گودال سوزا • طراحی و ساخت گیرنده و فرستنده توپک • طراحی و ساخت ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری جریان گاز • طراحی و ساخت پمپ اندازه گیری (METERING PUMP) و برد الکترونیکی هوشمند جهت مدیریت مصرف مرکاپتان به صورت مستقل از پالس های کنتور و کارکرد پمپ اندازه گیری در بودارکننده های گاز • خدمات راه اندازی، رفع عیب و تعمیر اساسی ایستگاه های تقلیل فشار اندازه گیری جریان گاز • تجهیزات جانبی ایستگاه ها شامل : - فیلتر گاز خشک - فیلتر سپراتور - هیتر های گازی غیر مستقیم آبی (شامل تعمیرات بدنه، کویل، برد الکترونیکی و ...) - بودار کننده های گاز • خدمات راه اندازی، رفع عیب و تعمیر اساسی تجهیزات جانبی ایستگاه ها و کوره های عمودی نفت و گاز • خدمات تامین کالا و تدارکات در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
آدرس