شرکت تجهیز انرژی بامین
پمپ اندازه گیری و کنترل پنل هوشمند پمپ اندازه گیری پمپ های دوزینگ (dosing Pumps) یا پمپ های میترینگ (Metering Pumps) حجم دقیقی از مایع را در یک دوره زمانی مشخص جابه جا می کنند و یک دبی دقيق را تحویل می دهند. تحویل سیال در دبی های دقیق قابل تنظیم، اندازه گیری یا میترینگ نامیده می شود. اصطلاح پمپ های اندازه‌گیری، به جای نوع دقیق پمپ بیشتر به کاربرد آن اشاره دارد. در سال1397 طراحی و ساخت پمپ اندازه گیری و برد الکترونیکی هوشمند جهت مدیریت مصرف مرکاپتان به صورت مستقل از پالس های کنتور و کارکرد پمپ اندازه گیری در بودارکننده های گاز با موفقیت توسط شرکت تجهیز انرژی بامین صورت پذیرفته است. این محصول به صورت اختصاصی برای بودارکننده های مورد استفاده در شرکت ملی گاز ایران باز طراحی و ساخته شده و با الحاق آن به مجموعه کنترل پنل اختصاصی هوشمند شرکت بامین برای کنترل مصرف اودورانت ، از اقبال خوبی از سوی شرکت های گاز استانی برخوردار خواهد شد. محصول انتخابی این شرکت جهت تولید و مهندسی معکوس به منظور تزریق مایع بودارکننده، پمپ های مدل E-70 شرکت LMI Pumps آمریکا می باشد که تطابق خوبی با شرایط مورد نیاز کاری تجهیز بودار کننده تزریقی دارد. کنترل پنل اختصاصی هوشمند سیستم بودار کننده گاز، تزریق مقدار مشخص و استانداردی از مایع بودارکننده را به سیستم گاز شهری انجام می دهد. این سیستم از دو بخش کنترل و تزریق سیال تشکیل شده است. در سیستم قدیمی کنترل، بخش کنترلی بر روی بدنه پمپ تعبیه شده بود که معایب زیر را به همراه داست: مقدار تزریق مایع بودار کننده توسط ولومی که بر روی پمپ تعبیه گردیده است صورت میگرفت. ایزوله نبودن سیستم برقی نسبت به ورودی برق شهر امکان خطای اپراتور به علت دستی بودن سیستم و عدم تزریق صحیح مایع بودار کننده مشکلات ایمنی ناشی از مصرف کم مایع بودارکننده مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف بیش از اندازه مایع بودراکننده به صرفه نبودن سیستم قدیمی از نظر اقتصادی عدم مدیریت مصرف مایع بودار کننده محدودیت برای ارتقای سیستم در آینده کنترل پنل هوشمند با رفع ایرادات فوق، مزایای زیر را نیز به همراه دارد: مشاهده مقدار گاز مصرفی سیستم مشاهده مقدار گاز مصرفی بر حسب گرم بر دقیقه مشاهده مقدار گاز مصرفی کل سیستم امکان تعریف کلمه رمز جهت محدود کردن دسترسی سیستم دو زبانه بودن سیستم کنترل ( فارسی – انگلیسی ) تنظیم مقدار گاز شارژ شده به سیستم بر حسب پالس تنظیم دامنه زمانی پالس جهت شارژ گاز به سیستم تنظیم مقدار گاز شارژ شده به سیستم در دو حالت اتوماتیک و دستی مشاهده تعداد پالس دریافتی از کنترهای گاز سیستم ثبت و مشاهده مقدار گاز مصرفی سیستم امکان دریافت گزارش از کنترلر بر روی USB FLASH
آدرس